• THỨ HAI (15/08/2022)
  • Sáng
  • - 7h00: Chào cờ tập trung. Địa điểm: HT tầng 3
  • Chiều
  • - 14h00: PGĐ Tuyến Dự làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế tại UBND tỉnh.
   - 14h00: PGĐ Niệp Dự họp Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Pháp luật trực tuyến địa điểm HT số1 tầng 3 UBNDT.
  • THỨ BA (16/08/2022)
  • Sáng
  • - 09h00: PGĐ Tuyến Làm việc với Phòng VHTT, TT VHTTTT thành phố Bắc Kạn về hoàn thiện HT truyền thanh các phường.
  • Chiều
  • THỨ TƯ (17/08/2022)
  • Sáng
  • - 07h00: PGĐ Niệp Dự Tập huấn Nghiệp vụ khuyến học tại Hội trường tầng 2 Trường Mầm non HAPPY KIDS TỔ 8 Phường Phùng Chí Kiên.
   - 08h00: Kiểm tra công tác giảm nghèo bền vững theo đoàn công tác của tỉnh. TP: Sở TTTT, Sở NN&PTNT, Sở GD&ĐT. Xe 25 (Xuất phát tại Sở TTTT lúc 06h15)
   - 9h00: GĐ dự họp với TT UBND tỉnh
  • Chiều
  • - PGĐ Niệp Dự Tập huấn Nghiệp vụ khuyến học tại Hội trường tầng 2 Trường Mầm non HAPPY KIDS TỔ 8 Phường Phùng Chí Kiên.
  • THỨ NĂM (18/08/2022)
  • Sáng
  • - 7h00: GĐ dự Lễ thả cá tại Hồ Nặm Cắt. xe 25
   - 7h30: GĐ dự hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 07; địa điểm: ĐU CCQ tỉnh
  • Chiều
  • - 14h: GĐ họp UBND tỉnh
  • THỨ SÁU (19/08/2022)
  • Sáng
  • - GĐ dự Hội nghị CB chủ chốt
  • Chiều