• THỨ HAI (24/01/2022)
    • Sáng
    • - 8h: Học Nghị quyết. TP: Toàn thể CCVCNLĐ. Địa điểm: HT tầng 1
    • Chiều
    • - 13h30: Tổng kết Chi bộ. TP: Đảng viên CB. Địa điểm: HT tầng 1