• THỨ HAI (02/10/2023)
  • Sáng
  • - 07h30': Chào cờ tập trung; địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở 4T.
   - 8h: Giao ban LĐ Sở. Phòng họp tầng 1
   - 9h00: PGĐ Bảy họp báo Đại hội Công đoàn tỉnh LX, tại LĐLĐ tỉnh
  • Chiều
  • - 15h00: PGĐ Bảy Họp BTC chương trình trao giải cuộc thi văn hóa đọc. tại Nhà văn hóa tỉnh
  • THỨ BA (03/10/2023)
  • Sáng
  • - 07h30: Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 407/KH-UBND về thực hiện chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT tại các xã và UBND huyện Ngân Sơn. Thành phần đoàn kiểm tra: Ông Tuyến, ông Hoàng, Phạm Nam - TTCNTT&TT, bà Vân - CV VP UBND tỉnh. Xe 25
   - 8h00: PGĐ Bảy dự giao ban công tác Tuyên giáo quý III, tại huyện Na Rì. (Đi xe riêng PGĐ Bảy cấp xăng sở, Tuấn lái)
  • Chiều
  • - Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 407/KH-UBND về thực hiện chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT tại các xã và UBND huyện Ngân Sơn. Thành phần đoàn kiểm tra: Ông Tuyến, ông Hoàng, Phạm Nam - TTCNTT&TT, bà Vân - CV VP UBND tỉnh. Xe 25
   - 20h00, họp chi ủy, PH tầng 1
  • THỨ TƯ (04/10/2023)
  • Sáng
  • Chiều
  • - 14h00: PGĐ Tuyến dự lễ trao kinh phí hỗ trợ p.Sông Cầu thí điểm CĐS năm 2023 của Công an tỉnh tại UBND phường Sông Cầu.
   - 14h00: Sinh hoạt chi bộ. Địa điểm: PH tầng 1
  • THỨ NĂM (05/10/2023)
  • Sáng
  • Chiều
  • - 15h00 nghiệm thu các gian trưng bày sản phẩm CĐS, thành phần: theo KH tại hội trường tỉnh
  • THỨ SÁU (06/10/2023)
  • Sáng
  • - 8h00, HN hưởng ứng ngày CĐS quốc gia và tỉnh BK năm 2023, thành phần: toàn thể CC, VC Sở TT&TT tại hội trường tỉnh
  • Chiều