• THỨ HAI (15/07/2024)
  • Sáng
  • - 08h00: PGĐ Tuyến dự họp ( Trực tuyến) Phiên thứ tám của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại HT tầng 2 HT tỉnh.
  • Chiều
  • - 14h00: PGĐ Niệp Dự họp Hội đồng KH chuẩn bị nhiệm vụ Khoa học năm 2025. Tại T2 Sở KHCN
  • THỨ BA (16/07/2024)
  • Sáng
  • - 07h00: PGĐ Niệp. Kiểm tra BTS tại huyện Pác Nặm.Tp Đoàn Kiểm tra.. Xe DN (HOÃN)
   - 8h00, GĐ dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư (khóa XI)về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại Hội trường tỉnh
   - 08h30: PGĐ Tuyến dự họp Hội đồng đánh giá Khung chương trình, tài liệu, bài giảng nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn thuộc CTMTQG xây dựng NTM do Vụ Kinh tế số tổ chức tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Xe 25
   - 8h: Sở TN&MT mượn PH tầng 1 (B.Luyến phối hợp phục vụ, P.CNTT-BCVT phối hợp kết nối HN trực tuyến))
   - 8h00 PGĐ Bảy hội nghị báo cáo viên tháng 7, tại BTG Tỉnh ủy
  • Chiều
  • - 14h00, họp bộ phận TTBCXB với BGĐ, PH tầng 1. Tp Đc GĐ, PGĐ Bảy; Chánh Văn phòng; Tp TTBCXB; BCH công đoàn
   - 15h00: HN sơ kết 6 tháng đầu năm Khối thi đua VH-XH. Thành phần: PGĐ Bảy, Văn phòng Sở tại PH tầng 4 Sở LĐ-TBXH
   - 14h00: PGĐ Niệp. Họp Hội đồng thẩm định giá MCU tại Sở Tài Chính. Tp Bà Cươg; Ô Nam.
   - 14h00 PGĐ Bảy hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm tại Ban TG Tỉnh ủy.
  • THỨ TƯ (17/07/2024)
  • Sáng
  • - 07h00: PGĐ Niệp. Kiểm tra BTS tại huyện Pác Nặm.Tp Đoàn Kiểm tra.. Xe DN
   - 08h30: PGĐ Tuyến và đoàn công tác của Sở TTTT làm việc với UBND huyện Pác Nặm và UBND xã Giáo Hiệu về triển khai thí điểm CĐS xã Giáo Hiệu. Thành phần đoàn công tác của Sở: LĐ Sở, Phòng CNTT-BCVT, các DN BCVT. Xuất phát lúc 05h45 tại Sở TTTT. Văn phòng Sở bố trí xe đi công tác.
   - 8h00, GĐ dự kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh tại hội trường tỉnh
  • Chiều
  • - GĐ dự kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh tại hội trường tỉnh
   - PGĐ Niệp. Kiểm tra BTS tại huyện Pác Nặm.Tp Đoàn Kiểm tra.. Xe DN
  • THỨ NĂM (18/07/2024)
  • Sáng
  • - GĐ dự kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh tại hội trường tỉnh
   - 07h00: Kiểm tra BTS huyện huyện Ba Bể. Tp Đoàn Kiểm tra. Xe DN
  • Chiều
  • - GĐ dự kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh tại hội trường tỉnh
   - Kiểm tra BTS huyện Ba Bểi. Tp Đoàn Kiểm tra. Xe DN
  • THỨ SÁU (19/07/2024)
  • Sáng
  • - GĐ dự kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh tại hội trường tỉnh.
   - 07h00: Kiểm tra BTS huyện huyện Chợ Mới Tp Đoàn Kiểm tra. Xe DN
   - 08h00: PGĐ Tuyến dự Hội nghị Thường trực Chính phủ về chuyển đổi số với các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại phòng họp số 2, tầng 3 trụ sở Tỉnh ủy. Phòng CNTT-BCVT và Trung tâm CNTT&TT dự HN cùng LĐ Sở
   - 08h00: PGĐ Tuyến dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền Chương trình phòng, chống mua bán người và phòng, chống thiên tai -Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng năm 2024 của Cục TTCS tổ chức tại Bắc Kạn. Địa điểm: Khách sạn Bắc Kạn (KS 10 tầng)
   - PGĐ Bảy xin nghỉ phép giải quyết công việc gia đình
  • Chiều
  • - 07h00: Kiểm tra BTS huyện huyện Chợ Mới Tp Đoàn Kiểm tra. Xe DN
   - 14h00: PGĐ Tuyến dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền Chương trình phòng, chống mua bán người và phòng, chống thiên tai -Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng năm 2024 của Cục TTCS tổ chức tại Bắc Kạn.
   - PGĐ Bảy xin nghỉ phép giải quyết công việc gia đình
  • THỨ BẢY (20/07/2024)
  • Sáng
  • - 08h00: PGĐ Tuyến dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền Chương trình phòng, chống mua bán người và phòng, chống thiên tai -Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng năm 2024 của Cục TTCS tổ chức tại Bắc Kạn.
  • Chiều
  • - 14h00: PGĐ Tuyến dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền Chương trình phòng, chống mua bán người và phòng, chống thiên tai -Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng năm 2024 của Cục TTCS tổ chức tại Bắc Kạn.